Persoalan poligami sering dijadikan topik perbincangan yang sangat menarik untuk diperkatakan terutamanya dikalangan kaum lelaki tetapi sebaliknya tidak bagi kebanyakan wanita. Walaupun lazimnya wanita amat tidak menyukai poligami bahkan mereka menganggap bahawa poligami adalah salah satu dari perkara yang sangat mengerikan dalam perjalanan kehidupannya, namun terdapat wanita yang dapat menerima bahkan bersetuju dengan hukum syariat tersebut. Oleh yang demikian, kedapatan dalam masyarakat kita kisah isteri yang meminangkan seorang wanita lain sebagai hadiah untuk diberikan kepada suaminya.

Betul Ke Isteri Pertama Dapat Payung Emas Di Akhirat Jika Benarkan Suami Poligami? Ini Ulasan Dari Ustaz

Namun bagi lelaki yang telah berjaya berpoligami, ia sangat merasakan bahawa dirinya adalah orang yang paling bertuah dalam kehidupannya seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Ini terungkap dalam kata-kata keramat Allahyarham Seniman Agung P. Ramlee dalam lirik lagu madu tiga:

“ Hai senangnya dalam hati kalau beristeri dua, terasa dunia ana yang punya”.

Namun P.Ramlee dalam lirik seterusnya mengungkapkan sesuatu yang tidak betul dalam konsep berpoligami sehingga menimbulkan persepsi yang salah seterusnya merosakkan institusi poligami itu sendiri:

“ Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah temberang”

Walaupun sekadar sebuah lagu untuk hiburan tetapi lirik tersebut banyak mendorong mereka yang berpoligami tetapi tidak secara telus. Menipu ramai pihak, sanggup berkahwin diluar Negara tanpa kebenaran atau nikah secara pernikahan sendiket. Asal tercapai apa yang dihajati, sehinggakan merosakkan institusi poligami, kehidupan menjadi berantakan, matlamat perkahwinan tidak tercapai, apatah lagi apabila perkahwinan tersebut tidak didaftarkan.

Poligami telah wujud sejak dulu lagi

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . ( رواه ترميدي )

“Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (Hadis Riwayat Tirmizi).

Hadis tersebut di atas, membicarakan tentang Ghailan As-Tsaqafi yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang isteri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristeri lebih dari empat, maka Nabi menyampaikan hadits di atas. Yakni, menyuruh atau memerintah mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.

Hadis senada dengan riwayat di atas adalah sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari jalan yang berbeza, iaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . (رواه ابن ماجه).

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far; telah bercerita kepada kami Ma’mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد) [

“Telah bercerita kepada kami Ismail; telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, dan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya; “pilihlah empat diantara mereka”. (HR. Ahmad)

Sifat lelaki

Setiap lelaki normal, memang menyimpan hasrat untuk berkahwin lebih daripada satu, sekalipun dia belum pernah diuji dengan perkahwinan . Sebenarnya, keharusan berpoligami di dalam Islam adalah diberi kepada pasangan yang mempunyai masaalah dengan perkahwinan yang sediaada. Kebanyakan sebab atau masaalah tersebut adalah berpunca dari pihak isteri seperti sebab kemandulan, sakit, gila, dan lain-lain. Dalam setengah-setengah keadaan pula, ia juga boleh berpunca dari suami, misalnya keinginan seksual suami yang terlalu tinggi sehingga isteri sediaada tidak mampu untuk memberi layanan sewajarnya, maka Islam memberikan jalan keluar dengan diharuskan berpoligami tetapi dengan syarat tertentu.

Adil Dan Mampu

Mampu berlaku adil dikalangan isteri-isteri dan berkemampuan memberikan nafkah zahir dan batin tetap ditagih dan menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami. Syarat-syarat yang melayakkan seseorang lelaki itu berkahwin lebih dari satu dengan jelas telah dinyatakan dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam di negeri-negeri di Malaysia iaitu:

ENAKMEN 2 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN II – PERKAHWINAN
Permulaan Kepada Perkahwinan

Seksyen 23. Poligami

(1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.

IKLAN

(2) Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuashati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.

(3) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri Selangor seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Selangor dan perkahwinan di luar Negeri Selangor seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Selangor.

(4) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(5) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika
berpuas hati—

(a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

(b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

(c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan

(d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syari’e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

(6) Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.

(7) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) [Enakmen 4/2003] 2003.

(8) Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan subsekyen (1) hendaklah membayar dengan serta merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

(9) Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Selangor di bawah Enakmen ini.

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—

(a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; atau

(b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

Oleh yang demikian manisnya sesebuah bahtera perkahwinan akan dapat dirasai bukan sahaja dalam perkahwinan monogami tetapi juga poligami jika perkahwinan tersebut benar-benar menepati syarat dan kehendak syarak. Jika sebaliknya, ia bakal menjadi pahit seperti pahitnya hampedu…. maka dimanakah nikmat kebahagiaan dalam perkahwinan yang hendak dicari?

IKLAN

Penyakit 3T

Terdapat pula suami yang berkemampuan dan layak berpoligami tetapi mempunyai penyakit 3T ( Teringin Tetapi Takut ), iaitu takut dengan isteri tua. Kadangkala ada dikalangan mereka yang berseloroh: “ Bukan saya takut bini, bini tak takut saya”. Tidak dinamakan lelaki, walaupun takutkan bini tetapi akhirnya berkahwin juga di Selatan Thailand dan perkahwinan pula tidak didaftarkan. Begitu juga mereka yang memang tidak berkemampuan dari sudut nafkah tetapi berkahwin juga di selatan Thailand. Perkahwinan tidak didaftarkan. Hidup dalam keadaan ketakutan, nafkah terabai, tidak membuat giliran secara adil, bersembunyi-sembunyi, tidak telus dan akhirnya banyak menipu isteri dan orang lain.

Hikayat Payung Emas

Terdapat setengah suami yang ingin berpoligami, memperguna ungkapan “Payung emas” kepada isteri dimana kononnya jika isteri memberi izin kepadanya untuk berkahwin lagi, di akhirat nanti isteri bakal mendapat payung emas. Secara logiknya, apa manfaat payung emas dalam syurga, sedangkan semua benda di sana telah diciptakan Allah dari emas, mutiara, permata, yakut, marjan dan segala benda berharga.

Hak Suami

Di dalam Islam, keizinan isteri bukan menjadi syarat keharusan poligami tetapi ia hanya sebagai suatu kesempurnaan sahaja. Ada terdapat pula suami yang memperguna ayat al-Quran dari Surah an-Nisa’ ayat 3 tentang keharusan poligami kepada isteri tanpa dibaca dengan sempurna keseluruhan daripada ayat tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat….

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Takutlah amaran Rasulullah s.a.w

Sepatutnya apa yang perlu diketengahkan dalam masyarakat ialah amaran yang dinyatakan syarak jika tidak berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana yang telah disebut oleh nabi s.a.w:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِيْ الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقَيْهِ مَائِلاً

“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah.” (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal)

Hakikat Poligami

Poligami adalah syariat Islam yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. Dari segi hukum berpoligami ia adalah harus dengan bersyarat. Syarat boleh berlaku adil dan berkemampuan. Keadilan pula adalah suatu perkara yang amat sukar untuk dilaksanakan. Di dalam surah yang an-Nisa’ ayat 129, Allah telah menyatakan:

IKLAN

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan-awan)”

Tekanan

Bagi mereka yang berpoligami, tekanan perasaan pasti berlaku bukan sahaja kepada isteri begitu juga suami. Bermula dengan kehidupan dan situasi yang baru , suami memerlukan kepada pertambahan perbelanjaan, mengurus masa, kebolehan dalam membuat perancangan, mengurus dan menyelesaikan setiap perkara dalam rumahtangga, melayan setiap kerenah anggota dalam keluarga, semuanya menjadikan seorang suami merasa keletihan. Sebab itu seorang yang berhasrat untuk berpoligami mesti berfikir sepuluh kali. Dia mestilah mempuanyai kekuatan dari sudut mental dan fizikal yang luar biasa disamping mesti mempunyai kesabaran yang tinggi serta tidak mudah strees.

Dijamin Undang-undang

Dalam berpoligami, isteri pertama yang dimadukan turut dilindungi undang-undang. Jika suami mempunyai alasan yang munasabah untuk berkahwin lagi, mahkamah pasti memberi keizinan. AUKI 1984 misalnya menetapkan beberapa syarat sebelum lelaki itu dibenarkan oleh mahkamah untuk berbuat demikian. Seksyen 23 menjelaskan bahawa seseorang lelaki itu semasa masih di dalam perkahwinan membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain kecuali dengan kebenaran daripada mahkamah.

Seksyen 123 menyatakan sekiranya lelaki berkenaan tidak mendapat kebenaran bertulis sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 23 dan kemudiannya berkahwin lagi, maka dia telah melakukan satu kesalahan dan boleh dihukum denda sehingga RM1000 atau penjara sehingga enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Syarat berpoligami

Selain itu, mahkamah juga perlu berpuas hati tentang empat perkara sebelum kebenaran diberikan iaitu:

Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah perlu dan patut memandang kepada, hal-hal keadaan yang berikut iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana di- kehendaki oleh hukum syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak;

Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan ‘darar syarie’ kepada isteri atau isteri- isteri yang sedia ada;

Prosedur Mahkamah

Beberapa tatacara undang-undang telah dilaksanakan di mahkamah syariah untuk permohonan poligami oleh pihak suami. Suami mestilah memfailkan permohonan tersebut di mahkamah Tinggi Syariah dimana suami sebagai plantif manakala isteri sediaada sebagai defendan. Bakal isteri dan wali akan dipanggil sebagai saksi. Isteri sedia ada akan dimaklumkan terlebih dahulu dan dipanggil hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Sekiranya isteri mempunyai alasan mengapa perkahwinan kali kedua suaminya itu tidak harus diteruskan, mahkamah akan meneliti dan akan membuat keputusan berdasarkan kenyataan kedua suami isteri itu. Kegagalan isteri selaku pihak defendan untuk hadir ke mahkamah sebanyak tiga kali menyebabkan hakim akan membuat keputusan.

Nasihat Yang Arif

Kebiasaannya Hakim Syarie akan meneliti berdasarkan kepada empat perkara di atas dan memberi nasihat kepada suami yang ingin berpoligami tentang tuntutan adil terhadap isteri-isteri dan tanggungjawab yang akan dipikul kelak termasuk memberi nafkah. Beliau mestilah bersedia dan boleh berlaku adil terhadap isteri yang sedia ada, anak dan orang yang menjadi tanggungannya. Apabila Hakim berpuas hati dengan semua aspek yang melayakkan berpoligami dengan mengambilkira semua keterangan maka mahkamah akan mengeluarkan kebenaran berkahwin selepas 14 hari dari tarikh keputusan mahkamah

Suami Pengecut

Suami yang memilih untuk berkahwin sekali lagi tanpa kebenaran mahkamah haruslah bersedia juga untuk dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan mengamalkan poligami tanpa kebenaran. Sekiranya ini berlaku, pasangan tersebut telah melakukan dua kesalahan iaitu berkahwin di luar negara tanpa kebenaran mahkamah dan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah yang masing-masing boleh didenda tidak lebih daripada RM1000 atau dipenjarakan selama enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Tujuan peruntukan undang-undang ini bukanlah untuk mengharamkan poligami yang dihalalkan Allah, tetapi adalah untuk membela nasib isteri sedia ada, anak-anak dan isteri baru. Telah banyak kes isteri diabaikan begitu sahaja apabila suami mengamalkan poligami. Kebanyakannya melibatkan isteri pertama, namun isteri kedua atau ketiga malah keempat turut berpotensi untuk diabaikan sekiranya suami adalah jenis lelaki yang tidak bertanggungjawab.

Hakikat Sebenar

Sebenarnya bukan poligami yang bermasalah tetapi orang yang berpoligami itu yang bermasalah. Ini kerana Allah tidak menghalalkan sesuatu yang memudharatkan manusia. Masalah timbul dari segelintir orang yang mempraktikkan poligami, maka kita terus mengatakan bahawa poligami membawa masalah. Saban hari masalah yang kita baca di dada-dada akhbar tentang masaalah poligami adalah datangnya dari orang yang mengamalkan poligami yang tidak menepati syarak tetapi bukannya poligami itu sendiri. Ramai orang yang mengamalkan poligami berada dalam keadaan bahagia tetapi tidak diwar-warkan oleh media masa.

Disediakan oleh:

Ustaz Khairuddin Bin Haiyon
Penolong Pengarah Unit Penerangan & Penerbitan
Bahagian Dakwah JAIS

Lubuk konten untuk papa dan mama paling lengkap di seeNI. Pa&Ma kini di seeNI.
Download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI